Mesafeli Satış Sözleşmesi

MADDE 1- TARAFLAR
1.1. SATICI:
Ünvanı : %satici%
Adresi : %saticiadres%
Telefon : %saticitelefon%
Fax : %saticifaks%
1.2- ALICI:
Adı/Soyadı/Ünvanı : %alici%
Email : %alicieposta%
IP Adres : %aliciip%

Satışını yapmakta olduğumuz web site paketleri ve hizmetler için satış sözlememiz aşağıdaki gibidir.

KULLANICI ve BULUT WEB SİTE bu sözleşme gerekliliklerine uymak zorundadır. 

Madde 1. TARAFLAR

Cumhuriyet Mahallesi Nazım Hikmet Bulvarı Concepta Plaza A Blok Kat:8 No: 60 Esenyurt - İstanbul adresinde mukim Novo Yazılım Volkan Akgül (kısaca "FİRMA" olarak anılacaktır) ile içerik yönetim sistemi ve web sitesinin kullanım hakkını satın alacak, bilgileri sözleşmeye ek SİPARİŞ FORMU'nda belirtilmiş olan şahıs veya şirket (kısaca MÜŞTERİ olarak anılacaktır) arasında düzenlenmiştir.

Madde 2. SÖZLEŞMENİN KONUSU

İş bu sözleşme MÜŞTERİ'nin, sözleşmeye ek SİPARİŞ FORMU'nda belirtmiş olduğu ALAN ADI üzerinde yayınlayacağı internet sitesine ait içeriklerin hazırlanması için, FİRMA tarafından hazırlanmış BULUT WEB SİTE isimli internet tabanlı içerik yönetim sistemi ve hazır web site paketi yazılımının 1 (bir) yıllık kiralanması, internet ortamında barındırılması ve barındırma koşullarını, servis sağlayıcılık hizmetleri ile kurulum ve satış sonrası verilen hizmetlerin niteliklerini ve sınırlarını belirler. Bu sözleşmenin yürürlüğe girmesi ile birlikte taraflar yapılacak işlemlerin bu sözleşmede belirtilen esaslara ve hükümlere göre sürdürüleceğini, sözleşmede düzenlenmeyen hususlarda T.T.K. ve ilgili yasa mevzuatın geçerli olduğunu kabul ve beyan eder. Sözleşmede doğabilecek kısmi hükümsüzlükler sözleşmenin kalan kısmının geçerliliğine helal getirmez.

Madde 3. KİRALAMA ESASLARI

3.1. BULUT WEB SİTE yazılımı belirli bir süre için kiralanan bir yazılımdır ve sadece FİRMA'ya air sunucularda barındırılabilir. MÜŞTERİ kiraladığı BULUT WEB SİTE yazılımının kendine ait bir sunucuya kurulmasını talep edemez.

3.2. MÜŞTERİ hizmeti satın aldıktan sonra 15 günlük deneme sürümünü kullanmış ve hizmeti tamamen tecrübe ederek ve beğenerek kiralamayı devam ettirmeyi taahhüt etmiştir. MÜŞTERİ hata ve / veya ayıplı mal iddialarına dayanamayacağını, ürün hakkında gerekli muayeneleri yaptığını beyan ve taaahüt eder.

3.3. Yazılım kiralama başlangıçl tarihi, sözleşmeye ek SİPARİŞ FORMU'nda belirtilmiş olup, yazılım kiralama ve sözleşme geçerlilik süresi 1 (bir) yıldır. MÜŞTERİ'den kaynaklanan kesinit, gecikme veya benzeri durumlarda hizmet süresi uzatılamaz. MÜŞTERİ kendi kullanım alanında oluşacak yazılım, bilgisayar, işletim sistemi gibi tüm aksaklıkları gidermek yükümlülüğündedir.

3.4. Kiralama süresi bitiminden en az 15 (on beş) gün önce tarafların birinin yazılı ihtarı olmaması halinde kiralama sözleşmesi aynı şartlarla 1 (bir) yıl daha uzar. Taraflardan birinin süresinde yapacağı fesih ihtarı var ise, sözleşme tüm hükümleriyle sona erer. Kiralama bedelinin ya da yenileme ücretinin 7 (yedi) iş günü içerisinde MÜŞTERİ tarafından ödenmemesi durumunda FİRMA sözleşmeyi ihtara gerek kalmaksızın tek taraflı fesih eder ve yazılıma erişimi durdurur.

3.5. BULUT WEB SİTE içerik yönetim ve yazılım içeriğinde hazırlanmış çeşitli "HAZIR WEB SİTESİ" tasarımları ile birlikte kiralanmaktadır. Bu tasarımlar MÜŞTERİ'ye özel olarak hazırlanmadığı ve MÜŞTERİ'nin bu tasarımları üzerinde telif ya da tasarım hakkı bulunmadığı gibi, kiralama süresi sonunda tasarımın kendisine verilmesini talep edemez. BULUT WEB SİTE sisteminde hazır olarak bulunan tüm lisans hakları FİRMA'ya aittir.

3.6. MÜŞTERİ dilerse ÖZEL TASARIM seçeneğini kullanabilir. ÖZEL TASARIM seçeneği ve bu seçeneğin YAZILIM'ın genel fiyatına olan farkı sözleşmeye ek SİPARİŞ FORMU'nda belirtilmiştir. MÜŞTERİ, ÖZEL TASARIM tercih etmesi durumunda, FİRMA belirtilen tasarımı kiralama süresi boyunca başka bir müşterisine sunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Kiralama süresi sonunda ise MÜŞTERİ ücretini ödediği ÖZEL TASARIM'ın çizim ve kodlarını talep edebilir. Bu durumda FİRMA, ÖZEL TASARIM'a ait ham kodları (BULUT WEB SİTE entegrasyonu yapılmamış HTML / Javascript / CSS) ve varsa çizim dosyasını MÜŞTERİ'ye sunmakla yükümlüdür, ancak BULUT WEB SİTE kullanılarak hazırlanmış içeriklerin, bu kodlara tekrar yerleştirilmesi MÜŞTERİ'nin sorumluluğundadır.

3.7. MÜŞTERİ, ÖZEL TASARIM seçeneği kullanmış olsa dahi kiralama süresi sonunda hazırlanmış olan ÖZEL TASARIM'ın BULUT WEB SİTE tasarımları arasına alınabileceğini kabul eder. FİRMA kiralama süresi bitiminden itibaren, ÖZEL TASARIM'ı diğer müşterilerinin kullanımına sunma hakkına sahip olacaktır.

3.8. FİRMAMÜŞTERİ'ye ait içeriğin son 2 (iki) günlük yedeklerini her zaman alır ve saklar. Kiralama süresi bitiminde MÜŞTERİ sözleşmeyi yenilemek istemez ise, veriler süre bitiminden itibaren 7 (yedi) gün içerisinde sunuculardan tamamen silinir.

3.9. MÜŞTERİFİRMA'dan bu sözleşme ile aldığı yazılım kiralama hizmetlerini, bu sözleşmeden doğan hak ve sorumluluklarını, her ne surette olursa olsun FİRMA'nın önceden açık yazılı onayı olmadan 3. şahıslara kiralayamaz, devredemez, paylaşamaz ve paylaştıramaz. İş bu maddenin ihlali FİRMA'ya sözleşmeyi bedel iadesiz tek taraflı fesih hakkı verir.

3.10. MÜŞTERİFİRMA'nın herhangi bir sınırlama ya da MÜŞTERİ'nin önceden iznine gerek olmaksızın MÜŞTERİ'nin, FİRMA ve dolayısıyla BULUT WEB SİTE kullanıcısı ve müşterisi olduğunu kamuya açıklamaya, MÜŞTERİ'nin isim ve logosunu kendi reklamlarında ve tanıtımlarında (referans bölümlerinde, basılı, süreli / süresiz veya dijital her çeşit reklam mecrasında) kullanmaya e sözleşmeye ek SİPARİŞ FORMU'nda belirtilen alan adına ait internet sitesinin en alt bölümünde sabit olarak BULUT WEB SİTE logosu, linki ve hizmetle ilgili kısa bilgisini bulundurmaya yetkisi olduğunu kabul ve beyan eder. MÜŞTERİ dilerse FİRMA'nın bu madde ile kazandığı sitenin altında logo bulundurma hakkını İMZA KALDIRMA seçeneğini seçerek ve ücretini ödeyerek iptal edebilir ancak bu seçenek FİRMA'nın diğer tanıtım haklarından feragat etmesini sağlamaz.

Madde 4. GİZLİLİK İLKESİ

4.1.Yazılım kiralama hizmeti FİRMA’nın sunucularında barındırılır ve hiçbir şekilde FİRMA dışında hiç kimse FTP erişimine kaynak kodlarına, veritabanına erişim ve müdahale yetkisine sahip değildir. Yazılım kaynak kodları ve veritabanı FİRMA’nın kontrolü ve erişimine sahip olup her hakkı saklıdır. MÜŞTERİ kaynak kodları ve veritabanı üzerinden kira karşılığı yararlanma hakkı dışında hiçbir hakka sahip değildir. Kodların veya veritabanının kendisine verilmesini talep edemez. 3. kişilerle paylaşamaz ve kendisi de hiçbir şekilde alamaz.

4.2.MÜŞTERİ'nin FİRMA internet sitesi üzerinden dolduracakları sipariş formunda beyan ettikleri isim / firma bilgileri kimlik / vergi bilgileri ile aynı olmak zorundadır. FİRMA, sahte veya farklı kişilerin bilgileriyle verilen siparişleri tespit ettiği durumda hizmeti sonlandırma hakkına sahiptir. Bu durumda verilen hizmetin ücret iadesi yapılmaz.

4.3 MÜŞTERİ'nin Kişisel ve Firma fatura ve fatura teslimat bilgileri, FİRMA tarafından iletişim süreçleri için kullanabilir. Bu bilgiler iletişimi sağlayan aracı kurumlarla paylaşılabilir.

4.4 Kişisel ve Firma Bilgileriden elde edilebilecek istatistiksel verileri (Tarayıcı tipi, coğrafi konum, yaş, cinsiyet, v.b.), uygulamayı iyileştirmek ve genel olarak tüketicileri hakkında daha çok bilgi sahibi olmak amacıyla kullanabilecektir. Elde edilen bu tür istatistiksel veriler üzerindeki her türlü haklar FİRMA'ya aittir.

Madde 5. HUKUKİ ESASLAR

5.1. İş bu sözleşmenin yürürlüğe girmesinden itibaren her iki tarafın da yapılacak olan her türlü mal, hizmet ve diğer ticari ilişkiler sonucu doğacak olan alacak ve borçlar, resmi defterlerde karşılıklı cari hesap olarak yürütülecektir. İş bu sözleşme ayrı bir sözleşme yapılmasına gerek kalmaksızın, tüm detaylarıyla ayrıca CARİ HESAP SÖZLEŞMESİ hükmündedir. Taraflar aralarında cari hesap sözleşmesi bulunduğunu ve iş bu sözleşmede yer almayan hususlarda TTK, ilgili hükümlerin geçerli olduğunu beyan ederler. Her türlü uyuşmazlık halinde FİRMA’nın ticari defterleri ve belgeleri esas ve doğru sayılır.

5.2. Her iki taraf genel ticari yasa, ahlak ve düsturlara göre hareket edeceğini, iyi niyet çerçevesinde karşılıklı çıkarlarını koruyacağını ve ticari faaliyetlerini tamamıyla T.C. ticari hukuk sistemine uygun olarak sürdüreceğini kabul ve taahhüt eder.

5.3. Sözleşmeyle ilgili her türlü hukuki anlaşmazlıkta Türk Hukuku uygulanır ve Türk mahkemeleri yetkilidir. MÜŞTERİ’nin yurtdışı merkezli olması ya da alan adı tahsisinin yurtdışı kaynaklı olması Türk Hukukunun geçerliliğini etkilemez.

5.4. Taraflar, Fikir ve Sanat Eserleri Yasası, Markaların Korunması Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname, Türk Ticaret Yasası, Patent Haklarının Korunması Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname, Türk Ceza Yasası ve diğer ilgili yasaların hükümlerine uymayı baştan kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.5. Herhangi bir kanuni düzenlemeden dolayı MÜŞTERİ aleyhine meydana gelebilecek yasal değişiklik ve düzenlemelerden FİRMA sorumlu tutulamaz.

5.6. BULUT WEB SİTE yazılımında kullanıcıya ait olan ve kullanıcı tarafından doldurulması ve yönetilmesi gereken kısımlardan ve içeriklerden FİRMA sorumlu değildir. Sözleşmeye konu internet alan adı içerisinde bulundurulan tüm içerik MÜŞTERİ tarafından hazırlanmakta, girilmekte ve yayınlanmaktadır, dolayısıyla tüm içerik MÜŞTERİ’nin sorumluluğundadır. MÜŞTERİFİRMA’dan, İÇERİK GİRİŞ HİZMETİ satın alarak içeriklerinin FİRMA tarafından girişini sağlayabilir. Bu durumda dahi yayınlanacak tüm içerik MÜŞTERİ’nin sorumluluğundadır.

5.7. MÜŞTERİ’ye ait olan ve kanunen suç teşkil eden her türlü içerikten MÜŞTERİ sorumlu olup, FİRMA’nın herhangi bir içerik denetleme sorumluluğu bulunmamaktadır. 5651 Sayılı Kanunun 9. maddesi gereğince MÜŞTERİ’ye ait haksız veya suç teşkil eden içerik MÜŞTERİ’ye ayrıca bir ihtara gerek kalmaksızın yayından kaldırılabilir ya da gerekli hallerde internet sitesi tamamıyla kapatılabilir. 5651 Sayılı Kanun’dan kaynaklanan bu hakkın FİRMA tarafından kullanılması durumunda MÜŞTERİ kaldırılan içerikle ilgili hiçbir hak ya da tazminat talep edemez. Ancak içeriğin kaldırılmasına gerek olmadığına dair yasal bir belgenin (mahkeme ilamı vs.) FİRMA’ya sunulması durumunda içerik derhal yayına alınır.

5.8. Yine aynı şekilde 565 sayılı KHK ile koruma altına alınan “Marka ve Patent Hakları” ihlalleri hallerinde de FİRMA’nın 5.7 Maddede sayılan önlemleri alma yetkisi vardır.

5.9. MÜŞTERİ şirket namına, iş bu sözleşmeyi onaylayan gerçek kişi her türlü yasal mevzuata karşı şahsen de sorumludur. Sözleşmeye konu alan adının yasal sahibi ile sözleşmeyi onaylayan kişinin farklı kişiler olmaları durumu, MÜŞTERİ’nin her türlü hukuki sorumluluklarını kaldırmaz.

5.10. MÜŞTERİ, BULUT WEB SİTE yazılımının kullanımı esnasında bulunduğu sunucuya ve diğer müşterilere herhangi bir şekilde zarar veren veya SPAM gönderimi gerçekleştiren veya SYN, DDOS, GET (http get) ve benzeri kötü amaçlı saldırılara maruz kalır ise, (uğranan zararlara 3.kişiler neden olsa dahi), FİRMA kullanım süresi ücreti ve gerekli (sözleşme tutarının en az %50’si) kullanım kesintileri yaptıktan sonra, geri kalan bakiyeyi müşteriye geri ödeyerek tüm hizmeti kısmen ve tamamen sonlandırma hakkına sahiptir. Gerekli kullanım kesinti miktarının tespiti hakları FİRMA’da iyi niyet kuralları içerisinde saklıdır.

5.11. MÜŞTERİ’nin üst maddede sayılan saldırı türleri ve sayılmasa dahi her türlü bilişim suçlarında; 3. kişilerin neden olduğu her türlü haksız fiilden, yalnızca fiili gerçekleştiren sorumludur. 3. kişilerin neden olduğu bilişim suçlarından ve bu suçlardan doğan doğrudan ya da dolaylı zararlardan hiç bir şekilde FİRMA sorumlu tutulamaz, bu durumlarda FİRMA’nın sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirmediği iddia edilemez.

5.12. FİRMA teknik bakımlar ve güncellemeler nedeniyle, bir yıllık kiralama dönemi içerisinde verdiği hizmette, tek seferde 72 saati geçmemek üzere, geçici kesintiler gerçekleştirebilir. İş bu kesintileri müşteri MÜŞTERİ peşinen kabul etmiştir. FİRMA bakım ve güncelleme çalışmalarını teknik nedenler imkan verdiği sürece gece yarısı ile sabah saat 08:00 arasında yapmaya özen gösterecektir.

5.13. FİRMA, teknik gereksinimleri, pazar araştırmaları, satış politikaları, araştırma faaliyetleri sonucunda paket içerikleri ve verdiği hizmet içeriğinde gerekli değişiklikleri müşteri onayı olmaksızın gerçekleştirebilir.

5.14. Sözleşmeyi imzalayan MÜŞTERİ, sözleşmeden doğan bedelin ödemesini kredi kartı ile yapıyorsa, iş bu kredi kartı ve kişi bilgilerinin doğruluğundan ve yasallığından bizzat sorumludur. Herhangi bir nedenle FİRMA, verilen kredi kartından ödeme tahsil edemezse veya tahsil eder meblağ itiraza uğrar ise FİRMA verdiği hizmeti kiralama bedeli yapılana kadar askıya alır ve hizmetin askıda olduğu süre esnasında sözleşme süresi hiçbir kesintiye uğramaz.

5.15. MÜŞTERİ'nin (diğer kullanıcıların da zarar görmesine neden olan saldırılara sebebiyet vermesi ve BULUT WEB SİTE aleyhine cezai sorumluluk doğurması nedeniyle) BULUT WEB SİTE sistemini kullanarak satışını veya sunumunu yapamayacağı istisnalar: Çocuk istismarı içeren ürünler, cinsel oyuncak ve ürünler, pornografik yayınlar, silah ve patlayıcı vasıflı ürünler, sağlık bakanlığı onayı bulunmayan ilaç ya da sağlık ürünü vasıflı ürünler, sapkın vasıflı dini inançlarla ilgili ürünler, emniyet ve askeri güçlere özgü ve satışı idari izne bağlı ürünler, (tarım ürünleri dahil), zehir vasıflı ürünler ve satışı yasaklanmış canlı hayvanlar ile yasa, mevzuat genelgelere aykırı her türlü ürün ile BULUT WEB SİTE şirket prensiplerine aykırı ürünler satılamaz ve sergilenemez. Bu ürünlerin MÜŞTERİ'ye kiralanan sistemin içinde içerik olarak ya da sistem aracılığı ile satılan mal olarak bulunduğunun belirlenmesi üzerine BULUT WEB SİTE vermekte olduğu hizmeti iadesiz ve bedelsiz olarak sonlandırır.

Madde 6. KİRALAMA ve YENİLEME BEDELİ

6.1. BULUT WEB SİTE yazılımının, MÜŞTERİ’nin ihtiyaçlarına göre özelleştirilmiş kiralama, yenileme ve ek hizmet bedelleri, sözleşmeye ek SİPARİŞ FORMU’nda belirtilmiştir.

6.2. FİRMA, BULUT WEB SİTE yazılımının özellik ve fiyatlarında değişiklik hakkını saklı tutar. FİRMA yapacağı olası fiyat ve özellik değişikliklerini, yenileme süresinden 7 gün önce MÜŞTERİ’ye sözleşmeye ek SİPARİŞ FORMU’nda belirtilen iletişim numarası ya da e-posta adresi ile bildirmekle yükümlüdür. MÜŞTERİ bildirilen değişikliğe göre dilerse sözleşmesini tek taraflı olarak sonlandırabilir. Bu durumda FİRMA sistem yenilemesini gerçekleştirmez ve işbu sözleşmenin 3. Maddesinde belirtilen kiralama esasları üzerine bilgileri MÜŞTERİ’ye devreder ve sözleşme süresi sonunda yayını durdurur. MÜŞTERİ’nin yazılı olarak fesih durumunu bildirmemesi durumunda FİRMA paket ve/veya fiyat değişikliklerini kabul edilmiş sayar ve MÜŞTERİ’ye faturalandırır. MÜŞTERİ işbu sözleşme ile paket değişikliklerinden kaynaklanabilecek farkları yenileme bedeli ile ödeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

Madde 7. BULUT WEB SİTE YAZILIMI TEMEL ÖZELLİKLERİ ve TEKNİK İÇERİĞİ

7.1. BULUT WEB SİTE yazılımı, kullanıcıların hızlı ve kolay bir şekilde web site kurmasını sağlayan, içeriğinde HAZIR TASARIMLAR bulunduran FİRMA tarafından hazırlanmış internet tabanlı yazılımdır.

7.2. BULUT WEB SİTE yazılımı içerisinde bulunan içerik oluşturmaya yarayan özellikler ücretsiz olmakla beraber, bazı sektörel özellikleri ek ücret ile sunulmaktadır ve bu özellikler sözleşmeye ek SİPARİŞ FORMU’nda ücretleri ile belirtilmiştir.

7.3. Sözleşmeye ek SİPARİŞ FORMU’nda aksi işaretlenmediği sürece, BULUT WEB SİTE yazılımı temel teknik paketi; 5 GB DİSK ALANI (E-Posta kullanımı dahil), 10 Adet POP3 E-Posta hesabı (spam/reklam amaçlı kullanılamaz ve saatte maksimum 50 adet e-posta gönderilebilir.), Aylık 10 GB trafik genişliği (Bandwidth) içermektedir. FİRMA sunucularında kullanılacak her E-Posta en fazla 250 MB Disk Alanına sahip olabilir.

Madde 8. EK (ÜCRETLİ) HİZMETLER

8.1. BULUT WEB SİTE yazılımı içerisinde yer almayan her türlü özellik, MÜŞTERİ talebine karşılık FİRMA fiyat teklifi onayına istinaden özel olarak hazırlanabilir. Hazırlanan bu özellikleri FİRMA dilerse sistemine dahil edebilir. MÜŞTERİ ücretini ödemiş olduğu özellik kendisine özel olarak hazırlansa dahi kullanım ve telif hakkının FİRMA’ya ait olduğunu kabul ve beyan eder. MÜŞTERİ'ye sağlanan ek hizmetlerin ücret iadesi yapılmaz.

8.2. FİRMA tarafından yapılacak her türlü içerik giriş hizmeti, FİRMA’nın sunacağı fiyat teklifi onayına istinaden ayrıca faturalandırılmaktadır.

8.3. MÜŞTERİ, BULUT WEB SİTE sistemi ile 7. Maddede ve eğer satın almışsa SİPARİŞ FORMU’nda ek olarak işaretlenerek kullanımına sunulan trafik limitini (Bandwith) aşmaya yaklaşması durumunda toplu olarak ek trafik (Bandwith) limiti almalıdır. Ek trafik alınmaması durumunda FİRMA vermekte olduğu hizmeti ek trafik alınana kadar durdurur. Trafik aşım bedeli olarak her 1 (bir) GB başına 5 (beş) USD +KDV olarak ücretlendirilir. MÜŞTERİ trafik aşım bedelini ödemeden durdurulan hizmetin başlatılmasını talep edemez. MÜŞTERİ limit aşım ücretini ödemeyi taahhüt eder.

8.4. MÜŞTERİ kullanım süresi boyunca yalnızca sözleşmede belirlemiş olduğu (1) adet alan adı üzerinden hizmet verebilir ve içerik yönetimi yapabilir. MÜŞTERİ dilediği zaman bu alan adını (yazılı olarak bildirmek koşuluyla) değiştirilebilir ancak başka bir firmaya veya kişiye devredemez. MÜŞTERİ değişimden kaynaklanan masrafları değişiklik başına 30 USD + KDV karşılamakla yükümlüdür.

Madde 9. MÜCBİR SEBEPLER

Doğal afetler, yangın, hükümetin faaliyetleri, ulusal seferberlik halleri, ayaklanmalar, savaş ya da savaş girişimleri, grev, lokavt gibi burada yazanlarla sınırlı olmamak kaydıyla, sözleşmenin imzalandığı tarihte var olmayan ve ön görülemeyen ve tarafların kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla taraflardan birinin ya da her ikisinin de sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirmelerini ya da bunları zamanında yerine getirmelerini imkansızlaştıran haller, küresel ya da ülkesel çapta yaşanan bilişim, telekomünikasyon, iletişim, GSM, servis sağlayıcı sorunları mücbir sebepler olarak kabul edilecektir. Bu nedenlerden birisi meydana gelirse tarafların bu sözleşmeden kaynaklanan yükümlülükleri askıya alınır. Bu sebep, 30 gün süreyle devam ederse taraflardan herhangi birisi sözleşmeyi tazminatsız olarak feshedebilir. Ancak tarafların fesihten önce tahakkuk eden hak ve alacakları saklı kalır ve iade edilmez.

Madde 10. ONAY VE YÜRÜRLÜK

Bu sözleşme 10 (on) madde halinde MÜŞTERİ’nin BULUT WEB SİTE İçerik Yönetim Sistemi Kiralama Sözleşmesini doldurup imzalaması ile yürürlüğe girmiştir ve her iki taraf için bağlayıcıdır. İşbu Sözleşme ve İnternet Sitesi’nin tamamı veya bir bölümü, tamamen FİRMA takdirine bağlı olarak önceden haber vermeksizin değiştirilebilir. FİRMA dilediği zaman, İnternet Sitesi’nin bir bölümünü iptal edebilir, değiştirebilir, haber vermeksizin sitedeki bazı özellikleri veya İnternet Sitesinin bazı bölümlerine erişimi sınırlandırabilir. FİRMA, Sözleşme şartları da dahil olmak üzere, İnternet Sitesi ve uzantılarında mevcut her tür koşulu ve bilgiyi önceden herhangi bir ihtara hacet olmaksızın değiştirme hakkını saklı tutar. Değişiklikler sitede yayım anında yürürlüğe girer.Sözleşmenin uygulamasından doğabilecek aksaklıklarda İstanbul Büyükçekmece Mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

SATICI : %satici%
ALICI : %alici%
TARİH : %tarih%